Loading...

ShaljiDalje.hr

servis za slanje velikih datoteka

Klijent: H1 Telekom d.o.o.

Izrada: 2014.

Poveznica: www.shaljidalje.hr

ShaljiDalje.hr je web servis H1 Telekoma koji služi korisnicima za dijeljenje i slanje velikih datoteka koje se ne mogu poslati e-poštom.

Aplikacija je napravljena u suradnji sa kreativnom agencijom "I to nije sve" koja je razvila grafičko rješenje. Naš zadatak je bio razviti web aplikaciju koja bi bila prilagođena radu na svim uređajima (responzivni pristup).

ShaljiDalje.hr mobilni prikaz
ShaljiDalje mobilni prikaz

Implementacija je napravljena korištenjem DNN CMS aplikacije na kojoj su razvijeni moduli po zahtjevu korisnika. Razvoj se sastojao od modula za upload datoteka gdje je napravljena podrška za prijenos velikih datoteka veličine do 3Gb. Razvijena je i funkcionalnost prilagodbe sučelja koja omogućava da korisnici mogu podešavati osnovni branding sučelja (pozadinske slike, logo, boje). Uz javni, razvijeni su i administrativni moduli, koji omogućavaju nadzor nad aplikacijom.

ShaljiDalje.hr web prikaz
ShaljiDalje.hr web prikaz
ShaljiDalje.hr web prikaz