Loading...

Mazda regionalni i diler portali

Razvoj mehanizma za prikupljanje i replikaciju sadržaja

Klijent: Mazda Motor Croatia d.o.o. i Mazda South East Europe

Poveznica: www.mazda.hr

Razvoj sustava za praćenje i preuzimanje sadržaja sa mazda.hr portala (Episerver CMS), te generiranje dilerskih stranica (DNN CMS) korištenjem replikacijskog mehanizma. Izrada regionalnih portala za: Mazdu Srbija, Mazdu Crna Gora Mazdu BiH i Mazda Grčka.

Glavni portal Mazda Hrvatska (www.mazda.hr) napravljen je u sklopu korporativnog rješenja Mazde Europa na Episerver CMS rješenju. To rješenje ne pruža mogućnost kreiranja pojedinačnih portala dilera koji prema pravilima korporacije trebaju imati jednaki izgled i osnovni sadržaj kao glavni portal.

Stoga nam je klijent povjerio zadatak osmišljavanja zaokruženog rješenja koje bi omogućilo:

  1. Stvaranje pojedinačnih portala za svakog Mazda dilera u Hrvatskoj.
  2. Automatsko preuzimanje strukture i sadržaja (HTML i sve povezane datoteke) sa glavnog portala mazda.hr, te generiranje svega na glavnom diler portalu.
  3. Repliciranje preuzete strukture i sadržaja na svim pojedinačnim dilerskim portalima.

Razvoj vlastitog "Web scraping" servisa

Glavni problem u realizaciji ovog rješenja bio je nedostatak web servisa putem kojega bi mogli preuzimati sadržaj sa mazda.hr portala. Iz tog razloga smo se odlučili razviti vlastiti Web scraping servis za skeniranje i preuzimanje strukture i sadržaja portala mazda.hr. Taj servis jednom dnevno vrši pregleda svih stranica na mazda.hr portalu i arhivira njihov sadržaj (HTML zajedno sa svim povezanim datotekama). Pomoću arhive usporedbom detektira promjene u odnosu na prethodno pregledavanje. Na osnovi obrađenih podataka stvara se izvještaj o promjenama, te se obavještava administratora emailom o broju i vrsti uočenih promjena.

Mazda dealers administracija

Administrator kroz opcije u DNN CMS aplikaciji ima mogućnosti:

  1. Pregled liste uočenih promjena.
  2. Odobravanje promjena i objavljivanje na glavnom diler portalu.
  3. Pregled objavljenih promjena na glavnom diler portalu.
  4. Pokretanje servisa replikacije koji promjene sa glavnog diler portala propagira na sve pojedinačne diler portale.

Krajnji rezultat je automatsko generiranje i održavanje pojedinačnih dilerskih portala. Ovako generirani portali sadržavaju kompletni sadržaj mazda.hr portala sa svim prodajnim informacijama o Mazda vozilima, te svim ostalima relevantnim informacijama. Uz sadržaj preuzet sa glavnog portala mazda.hr, svaki diler na svom portalu ima mogućnost dodavanja vlastitih sadržaja (informacije o dileru, kontakt podaci, radno vrijeme, prodajne akcije…).

Mazda dealers administracija

Ovakvim rješenjem osigurali smo klijentu jednostavno ažuriranje pojedinačnih diler portala i time uvelike smanjili troškove održavanja.

Koristeći servis replikacije sadržaja, razvili smo i ostale regionalne Mazda web stranice:

Servis web scrape omogućava nam preuzimanje i kontinuirano ažuriranje stranica na odredišnom portalu u ovisnosti o promjenama na izvornom portalu. Pri tome izvorni i odredišni portali mogu biti napravljeni na različitim tehnologijama i međusobno potpuno neovisni.

Servis replikacije pruža mogućnost jednostavnog kopiranja sadržaja na pod portale i time jednostavno ažuriranje sadržaja u situacijama kada isti sadržaj moramo imati na više različitih web lokacija.