Loading...

Baza objekata sigurnosti plovidbe

web aplikacija sa prikazom objekata sigurnosti plovidbe

Klijent: Plovput d.o.o..

Izrada: 2015.

Poveznica:osp.plovput.hr

Baza OSP je web aplikacija u cijelosti izrađena po zahtjevima klijenta, te implementirana u sklopu DNN CMS aplikacije.
Na osnovi uvoza iz Oracle baze svakodnevno se sinkroniziraju podaci o objektima sigurnosti plovidbe pod nadzorom tvrtke Plovput. Ti podaci, između ostaloga sadržavaju i geografsku lokaciju pojedinog objekta što se koristi za smještaj objekta na Google mapi.

Plovput OSP web prikaz

Korisnici aplikacije su djelatnici tvrtke Plovput koji u svakome trenutku i na bilo kojoj lokaciji, imaju pristup podacima o objektima pod svojim nadzorom. Aplikacija im pruža detaljan prikaz lokacije objekata na mapi, njegove slike, te su dostupni i ostali podaci potrebni za vođenje i nadzor objekta.

Plovput OSP mobilni prikaz
Plovput OSP mobilni prikaz
Plovput OSP mobilni prikaz

Aplikacija je cijelosti napravljena responzivnom tehnologijom te je svaki aspekt aplikacije moguće pratiti i na mobilnim uređajima. Velika pažnja je posvećena optimizaciji brzine učitavanja objekata na mapi zbog velikog broja prisutnih objekata u prikazu.