Loading...

Blog

Predstavljanje stručne prakse

19stu 2020

Od 2007. godine organiziramo obavljanje stručne prakse u web i dev odjelima na temu razvoja web rješenja.

Stručna praksa se provodi prema pravilniku o stručnoj praksi, temeljem ugovora o stručnoj praksi za:

  • studente studija računarstva na FESB-u,
  • studente studija informacijskih tehnologija na OSS-u,
  • studente studija poslovne ekonomije na EFST-u,
  • učenike programa tehničar za računarstvo Elektrotehničke škole Split.

Snimku predstavljanja stručne prakse u našoj firmi (Microsoft Teams virtual event) možete pogledati na linku. Premotajte na 6:10 za početak predstavljanja.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYzOTY2MTEtM2Q1MC00MTQ4LWJiNzAtYTczMTU2MmM2YmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c73c728b-09e9-4719-84d8-eddbac83cf42%22%2c%22Oid%22%3a%227d083a2a-17d8-4280-bb65-01af5a7c0448%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Pozivamo zainteresirane praktikante da nas kontaktiraju s pitanjima ili prijavom za praksu na email info@sistemi.hr.

Više informacija:

Tags:

Tonći Vatavuk